смт Вороновиця, вул. Козацький шлях, 60. 0 (432) 58-70-44
Вороновицька територіальна громада
18 Січня, 2023, 10:28

Увага ! Конкурс на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів.

Увага ! Конкурс на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів.

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів на території Вороновицької ТГ

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:
Відділ управління комунально. власністю Вороновицької селищної ради.
23252 смт Вороновиця вул Козацький шлях, 60
2. Підстава для проведення конкурсу:
Рішення виконкому Вороновицької селищної ради від 19 січня 2022 р. №43 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів».
3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення твердих побутових відходів:
23252 смт Вороновиця вул Козацький шлях, 60 ,
Мороз Людмила Петрівна тел. 0977088405
Дата подання 18.02.2023 р.
Дата закінчення 21.03.2023р.
Час 10 год. 00 хв.
4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
4.1 Наявність в учасника конкурсу достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення твердих побутових відходів, що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах, організаціях на території населених пунктів Вороновицької селищної ради.
Наявність матеріально-технічної бази, технічний стан якої дозволяє забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення твердих побутових відходів, здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів, підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів.
4.2 Вартість надання послуги з вивезення твердих побутових відходів.
4.3 Досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів – не менше трьох років.
4.4 Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.
4.5 Наявність ліцензій та дозволів на надання послуги, якщо це передбачено чинним законодавством України.
4.6 Обов’язкове самостійне завантаження твердих побутових відходів.
4.7Наявність місця для складування чи переробки ТПВ (власне паспортизоване сміттєзвалище чи договір про оренду чи використання сіттєзвалища)
5. Обсяг послуг з вивезення твердих побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критерієм, що визначається відповідно до Правил надання послуг з вивезення твердих побутових відходів:
Орієнтовні річні обсяги накопичення відходів:
– обсяг надання послуг повинен розраховуватися на підставі норм, що визначені на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 «Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів» та наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів» від 30.07.2010 року № 259;
– послуги повинні надаватися з урахуванням розміру території згідно з маршрутами транспортних засобів та схеми розташування контейнерних майданчиків міста;
– дотримання графіка вивезення побутових та негабаритних відходів, погодженого з органом місцевого самоврядування;
6. Перелік документів, оригінали та (або) копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам:
– виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;
– балансового звіту суб’єкта господарювання за останній звітній період;
– документа, що містить інформацію про технічний потенціал суб’єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб’єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);
– документа, що містить відомості про обсяги надання послуг з вивезення твердих побутових відходів за останній рік;
– довідки-характеристики транспортних засобів
– документ, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів;
– документа, що містить інформацію про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо;
– інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення твердих побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості.

7. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення твердих побутових відходів:
послуги надають у межах населених пунктів Вороновицької територіальної громади..;
– протяжність доріг 239,99 км
8. Вимоги до конкурсних пропозицій:
8.1. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.
8.2. Конкурсна пропозиція друкується та підписується учасником або особою уповноваженою на право підпису від імені учасника, повноваження цієї особи зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки (за її наявності) учасника та підпис уповноваженої особи. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи, що підписує пропозицію.
Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до організатора конкурсу та підписаних відповідним чином, несе учасник.
8.3. Конкурсна пропозиція повинна бути прошита, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.
8.4. Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою.
9 Критерії оцінки конкурсних пропозицій:
КРИТЕРІЇ ВІДПОВІДНОСТІ
конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам

Кваліфікаційні вимоги Критерії відповідності
1. Наявність в учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення твердих побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів ), що утворюються на Вороновицької ТГ. перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби різних типів для збирання та перевезення усіх видів побутових відходів – твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких
для підтвердження факту наявності достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів учасник подає відповідні розрахунки з урахуванням інформації про обсяги надання послуг з вивезення побутових відходів, наведеної у конкурсній документації. Перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби, строк експлуатації та рівень зношеності яких менший
2. Можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів наявність власного або орендованого контрольно- технічного пункту
3. Підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення твердих побутових відходів наявність власного або орендованого обладнання для миття контейнерів та спеціально обладнаних транспортних засобів
4. Можливість проводити в установленому законодавством порядку щоденний медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті використання власного медичного пункту або отримання таких послуг на договірній основі

5. Можливість забезпечувати зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для перевезення твердих побутових відходів на підставі та у порядку, встановленому законодавством зберігання спеціально обладнаних транспортних засобів забезпечують штатні працівники або інше підприємство за договором на власній або орендованій території виконавця послуг
6. Вартість надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Вороновицької ТГ перевага надається учасникові, що пропонує найменшу вартість надання послуг
7. Досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил перевага надається учасникові, що має досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил понад два роки
8. Наявність у працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців) перевага надається учасникові, який не має порушень правил безпеки дорожнього руху водіями спеціально обладнаних транспортних засобів під час надання послуг з вивезення побутових відходів

11. Проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї:
– Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу.
– Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту отримання звернення пророз’яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій надає письмове роз’яснення.
Уразі надходження двох і більше звернень про надання роз’яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз’яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів.
– Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.
– Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внестизміни до конкурсної документації, про що протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді повідомляє усіх учасників конкурсу,яким надіслано конкурсну документацію.
– У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менш як на сім календарних днів, про що повідомляються учасники.
12. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:
– Спосіб подання конкурсних пропозицій – особисто або поштою.
– Місце подання конкурсних пропозицій –

– Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – до 10 год. 00 хв. 21.03.2022 року.
– Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.
– Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.
– Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.
– Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією у журналі обліку.
– Конкурсна комісія підтверджує надходження конкурсної пропозиції шляхом повідомлення учасника конкурсу про дату і час отримання конкурсної пропозиції та порядковий номер реєстрації пропозиції.
13. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:
– Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться о 10 год. 00 хв. 21.03.2022 року за адресою
– Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи у разі його згоди.
– Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.
– Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.
14. Визнання конкурсу таким, що не відбувся.
– За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:
– учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;
– конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;
– встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;
– учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.
– Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі:
– неподання конкурсних пропозицій;
– відхилення всіх конкурсних пропозицій.
У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.
– Конкурсні пропозиції, які не були відхилені оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.
15. Визначення переможця конкурсу та укладення договору.
Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.
Перевага надається тому учасникові конкурсу, що подав конкурсній комісії проект або затверджену інвестиційну програму (програму капітальних витрат) розвитку підприємства, яка повинна включати заходи щодо впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів, а також інформацію про кількість відходів, залучених ним до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо.
Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.
Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.
Організатор конкурсу протягом не більш як п’яти робочих днів з дня проведення конкурсу вводить у дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на певній території населеного пункту, межі якої були визначені умовами конкурсу, та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати такі послуги, але не менш як п’ять років.
У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення твердих побутових відходів на певній території населеного пункту, повинен становити 12 місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс.
З переможцем конкурсу протягом десяти календарнихднів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на певній території населеного пункту відповідно до типового договору.
16. Розгляд спорів.
Спори, що виникають у зв’язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

 • Голова Вороновицької ОТГ
  Ковінько Олександр Геннадійович
 • 23252, смт Вороновиця, вул. Козацький шлях, 60, Вінницька область, Вінницький район

 • тел.(факс) +380 (432) 58-70-44

 • srvoron@ukr.net

 • Пн–Чт: з 8:00 до 17:00 год.,

  Пт: з 8:00 до 16:00 год.
  (обідня перева з 13:00 до 14:00 год.)

 • Нагору