До уваги власників ідентифікаційних номерів!

Інформуємо Вас, що згідно ст.70 п.7 Податкового кодекус України, платники податків зобов’язані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки фізичної особи.

70.7. Фізичні особи – платники податків зобов’язані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки або повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті), протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання відповідної заяви за формою та у порядку, визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

{Пункт 70.7 статті 70 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1797-VIII від 21.12.2016}