ОГОЛОШЕННЯ

про конкурс на заміщення вакантної посади директора

Комунального закладу «Михайлівський ліцей» Вороновицької селищної ради

 

Відділ освіти, культури, туризму та спорту Вороновицької селищної ради  оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МИХАЙЛІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ» ВОРОНОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

Найменування та місцезнаходження закладу загальної середньої освіти:

Комунальний заклад «Михайлівський ліцей» Вороновицької селищної ради,

23203, Вінницька область, Вінницький район, с.Михайлівка, вул.Шкільна, буд.1А

 

Найменування посади:

Директор закладу загальної середньої освіти.

 Умови оплати праці:

Посадовий оклад директора закладу   загальної середньої освіти   встановлюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005  № 557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.10.2005 за № 1130/11410 (14-16 тарифний розряд).

 Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу загальної середньої освіти:

Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу.

Не може бути визнана переможцем конкурсу особа, яка не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до чинного законодавства.

 Для участі в конкурсі подаються такі документи:

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

– автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копія паспорта громадянина України;

– копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);

– довідка про відсутність судимості;

– довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії упродовж  30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Кінцевий термін подання документів для участі в конкурсі:

23 березня 2024 року, 13 год. 00 хв..

Місце подання документів  для участі в конкурсі:

23252, Вінницька область, Вінницький район, смт Вороновиця, вул. Якова Гальчевського, 15А. Відділ освіти, культури, туризму та спорту Вороновицької селищної ради.

Дата проведення конкурсного відбору:

29 березня 2024 року, 10 год.00 хв.

Місце проведення конкурсного відбору:

23252, Вінницька область, Вінницький район, смт Вороновиця, вул. Якова Гальчевського, 15А.. Відділ освіти, культури, туризму та спорту Вороновицької селищної ради.

Конкурс складається з таких етапів:

  • прийняття рішення про проведення конкурсу;
  • оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
  • затвердження складу конкурсної комісії;
  • прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
  • перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;
  • допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
  • ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу;
  • проведення конкурсного відбору;
  • визначення переможця конкурсу;
  • оприлюднення результатів конкурсу.

Особа, уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі:

Мураховська Ольга Михайлівна,  головний спеціаліст Відділу освіти, культури, туризму та спорту Вороновицької селищної ради, моб. тел. 0963635361, адреса електронної пошти osvitavoronovytsa@gmail.com

Склад конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора КЗ “Михайлівський ліцей” Вороновицької селищної ради