смт Вороновиця, вул. Козацький шлях, 60. 0 (432) 58-70-44
Вороновицька територіальна громада
26 Серпня, 2021, 15:19

14 сесія VIII скликання

Положення про платні послуги які надаються в Публічній бібліотеці Вороновицької селищної ради

Про включення до Переліку другого типу об’єкта оренди комунальної власності Вороновицької селищної ради

Про внесення змін до рішення 1сесії VIIIскликання Вороновицької селищної ради выд 18 грудня 2020року

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням __ сесії VIII скликання

Вороновицької селищної ради

№____ від 31 серпня 2021 року

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО

ПОБЕРЕЖНЕНСЬКУ ФІЛІЮ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВОРОНОВИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ» ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька область, Вінницький район

смт Вороновиця

2021 рік

І. Загальні положення

 1. Це Положення визначає основні засади функціонування Побережненської філії Комунального закладу «Вороновицький ліцей» Вінницької області.
 2. Побережненська філія Комунального закладу «Вороновицький ліцей» Вінницької області (далі – Філія) – територіально відокремлений структурний підрозділ Комунального закладу «Вороновицький ліцей» Вінницької області, що не має статусу юридичної особи і діє на підставі цього Положення.

Філія забезпечує здобуття початкової та базової середньої освіти.

Філія має у своїй структурі підрозділ, який забезпечує здобуття дошкільної освіти.

 1. Філія у своїй діяльності керується чинним законодавством, у тому числі Типовим положенням та цим Положенням.
 2. Філія створюється з метою формування єдиного освітнього простору, забезпечення рівного доступу осіб до здобуття якісної освіти і раціонального та ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів освітнього округу (опорного закладу освіти).
 3. Повне найменування Філії – Побережненська філія Комунального закладу «Вороновицький ліцей» Вінницької області.
 4. Скорочене найменування Філії – Побережненська філія КЗ «Вороновицький ліцей».
 5. Місцезнаходження Філії – 23256, Вінницька область, Вінницький район, село Побережне, вулиця Шевченка, будинок 21.
 6. Створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує філію закладу освіти (опорного закладу освіти) засновник.

 

ІІ. Організація освітнього процесу

 1. Права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами, у тому числі Типовим положенням, цим Положенням, статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти (опорного закладу освіти).
 2. Освітній процес у філії організовується у формах здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей освітньої діяльності закладу освіти (опорного закладу освіти).
 3. Освітній процес у філії здійснюється відповідно до освітніх програм закладу освіти (опорного закладу освіти).
 4. Структуру навчального року та режим роботи філії затверджує керівник закладу освіти (опорного закладу освіти).
 5. Учні (вихованці), які здобувають освіту у філії, є учнями (вихованцями) закладу освіти (опорного закладу освіти). Зарахування, переведення та відрахування таких учнів (вихованців) здійснюються згідно з наказом керівника закладу освіти (опорного закладу освіти).
 6. Випускникам філії, яка забезпечує здобуття базової середньої освіти, документ про освіту видається закладом освіти (опорним закладом освіти).
 7. Створення у філії з’єднаних класів (класів-комплектів) початкової школи здійснюється відповідно до Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 серпня 2016 року № 944, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 серпня 2016 року за № 1187/29317.
 8. У філії можуть створюватися та діяти групи продовженого дня.

 

ІІІ. Управління філією

 1. Штатний розпис філії є складовою штатного розпису закладу освіти (опорного закладу освіти), що розробляється і затверджується керівником закладу освіти (опорного закладу освіти) на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за № 1308/18603 (далі – Типові штатні нормативи).
 2. Філію очолює завідувач.

Якщо відповідно до Типових штатних нормативів посада завідувача філії відсутня, керівник закладу освіти (опорного закладу освіти) виконання обов’язків завідувача філії покладає на одного з учителів.

 1. Завідувач філії, його заступники, педагогічні та інші працівники філії є працівниками закладу освіти (опорного закладу освіти).
 2. Керівник закладу освіти (опорного закладу освіти) визначає обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес у філії.

Педагогічні працівники закладу освіти (опорного закладу освіти), які здійснюють освітній процес у філії, можуть мати педагогічне навантаження в закладі освіти (опорному закладі освіти) та філії (філіях).

 1. Педагогічні працівники філії є членами педагогічної ради закладу освіти (опорного закладу освіти) та беруть участь у її засіданнях.
 2. Методична робота у філії є складовою методичної роботи закладу освіти (опорного закладу освіти).
 3. Рішення вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальні збори трудового колективу) закладу освіти (опорного закладу освіти) є обов’язковими для виконання філією.

У філії можуть створюватися органи громадського самоврядування філії.

 

ІV. Фінансування та матеріально-технічна база філії

 1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення філії визначається Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами України.
 2. Фінансування філії здійснюється відповідно до єдиного кошторису закладу освіти (опорного закладу освіти) його засновником або уповноваженим ним органом.
 3. Філія може залучати додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством.
 4. Філія може забезпечувати надання платних освітніх та інших послуг, перелік яких визначає педагогічна рада закладу освіти (опорного закладу освіти) відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796.
 5. Майно закладу освіти (опорного закладу освіти) перебуває у користуванні філії на правах повного господарського відання або оперативного управління.
 6. Заклад освіти (опорний заклад освіти) та його філії можуть спільно використовувати наявне майно, у тому числі транспортні засоби, шкільні автобуси, спортивне обладнання тощо.

 

 

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА                                О.Г. КОВІНЬКО

 

Про внесення змін до штатного розпису КУ Центр надання соціальних послуг Вороновицької селищної ради

Про затвердження акту приймання-передачі майна що є комунальною власністю

Про затвердження Положення про надання платних послуг в Публічній бібліотеці Вороновицької селищної ради та її філій

Про надання в оренду земельної ділянки072 Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню зем ділянки у власність070 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж зем ділянок069 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж зем ділянок071

Про затвердження Програми поліпшення пожежної техногенної безпеки цивільного захисту населених пунктів Вороновицької селищної ради Програма поліпшення пожежної техногенної безпеки цивільного захисту населених пунктів Вороновицької селищної громади на 2021рік064

Про збільшення статутного капіталу КП Надія Вороновицької селищної ради

Про надання права першого підпису Відділу містобудування та архітектури Вороновицької селищної ради

Про передачу комунального майна активів та зобовязань в оперативне управління Відділу освіти культури туризму та спорту Вороновицької селищної ради

Про внесення змін до штатного розпису Вороновицької селищної ради та її виконавчих органів069 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність023 (1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність024 (1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність025 (1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність026 (1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність027 (1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність028 (1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність029 (1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність030 (1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення зем ділянок у власність090 (1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення зем ділянок у власність091 (1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення зем ділянок у власність092 (1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення зем ділянок у власність093 (1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення зем ділянок у власність094 (1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення зем ділянок у власність095 (1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення зем ділянок у власність096 (1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земедбних ділянок комунальної власності097 (1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність056 (1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність057 (1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність058 (1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність081 (1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність082 (1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність110 (1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність111 (1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність112 (1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність113 (1) Про затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки земель015 (1) Про затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки земель016 (1) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних діцлянок053 (1) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних діцлянок054 (1) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних діцлянок055 (1) Про затвердження технічної документаціїіз землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 077 (1) Про затвердження технічної документаціїіз землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 078 (1) Про затвердження технічної документаціїіз землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 079 (1) Про затвердження технічної документаціїіз землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 080 (1) Про затвердження технічної дркументації із землеустрою105 (1) Про затвердження технічної дркументації із землеустрою106 (1) Про затвердження технічної дркументації із землеустрою107 (1) Про затвердження технічної дркументації із землеустрою108 (1) Про затвердження технічної дркументації із землеустрою109 (1) Про надання в оренду089 (1) Про надання дозволу на виготовленн технічної документації із землеустрою070 (1) Про надання дозволу на виготовленн технічної документації із землеустрою071 (1) Про надання дозволу на виготовленн технічної документації із землеустрою072 (1) Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню зем ділянки у власність031 (1) Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню зем ділянки у власність032 (1) Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню зем ділянки у власність033 (1) Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню зем ділянки у власність034 (1) Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню зем ділянки у власність035 (1) Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню зем ділянки у власність036 (1) Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню зем ділянки у власність037 (1) Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню зем ділянки у власність038 (1) Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню зем ділянки у власність039 (1) Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню зем ділянки у власність040 (1) Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню зем ділянки у власність041 (1) Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню зем ділянки у власність042 (1) Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню зем ділянки у власність043 (1) Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню зем ділянки у власність044 (1) Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню зем ділянки у власність045 (1) Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню зем ділянки у власність046 (1) Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню зем ділянки у власність047 (1) Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню зем ділянки у власність048 (1) Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню зем ділянки у власність049 (1) Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню зем ділянки у власність050 (1) Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню зем ділянки у власність051 (1) Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню зем ділянки у власність052 (1) Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню зем ділянки у власність059 (1) Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню зем ділянки у власність060 (1) Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню зем ділянки у власність061 (1) Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню зем ділянки у власність062 (1) Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність018 (1) Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність019 (1) Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність020 (1) Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність021 (1) Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність022 (1) Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність074 (1) Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність075 (1) Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність076 (1) Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок063 (1) Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок064 (1) Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою017 (1) Про надання дозволу на виготовлення технічної документації по встановленню меж зем ділянок099 (1) Про надання дозволу на виготовлення технічної документації по встановленню меж зем ділянок100 (1) Про надання дозволу на виготовлення технічної документації по встановленню меж зем ділянок101 (1) Про надання дозволу на виготовлення технічної документації по встановленню меж зем ділянок102 (1) Про надання дозволу на виготовлення технічної документації по встановленню меж зем ділянок103 (1) Про надання дозволу на виготовлення технічної документації по встановленню меж зем ділянок104 (1) Про припинення дії договору оренди землі073 (1) Про розгляд заяви065 (1) Про розгляд заяви066 (1) Про розгляд заяви067 (1) Про розгляд заяви083 (1) Про розгляд заяви084 (1) Про розгляд заяви085 (1) Про розгляд заяви086 (1) Про розгляд заяви087 (1) Про розгляд заяви088 (1) Про розгляд заяви114 (1)

 • Голова Вороновицької ОТГ Ковінько Олександр Геннадійович
 • 23252, смт Вороновиця, вул. Козацький шлях, 60, Вінницька область, Вінницький район
 • тел.(факс) +380 (432) 58-70-44
 • srvoron@ukr.net
 • Пн–Чт: з 8:00 до 17:00 год., Пт: з 8:00 до 16:00 год. (обідня перева з 13:00 до 14:00 год.)