Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Заява стратег.оцінки